sobota, czerwiec 22, 2024

Assistant Instructor

AI 1   AI 2

Kategoria Asystenta Instruktora NAUI jest uprawnieniem na poziomie liderskim NAUI. Program jest zaprojektowany tak, aby wprowadzić Studentów w podstawy instruktażu nurkowego. Sprawdza on również podstawowe umiejętności wodne kandydatów wymagane, aby być sprawnym asystentem. Certyfikat uprawnia nurków do asystowania instruktorom NAUI o aktywnym statusie w prowadzeniu treningu nurkowego. Certyfikat Asystenta Instruktora NAUI jest krokiem zalecanym w osiąganiu uprawnień Instruktora.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

  • Asystent Instruktora NAUI posiada kwalifikacje do asystowania Instruktorom NAUI o aktywnym statusie w kursach nauczających nurkowania z akwalungiem i bezdechowego pod warunkiem, że działania i lokalizacja w przybliżeniu odpowiada tym, w których odbywało się szkolenie. Dodatkowe doświadczenie i trening można zdobyć przez asystowanie w wysoce specjalizowanych działaniach treningowych takich jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem oraz innych kursach nurkowania technicznego.
  • Asystent Instruktora NAUI może być wliczany w proporcje uczniów do instruktorów.
  • Po asystowaniu Instruktorowi NAUI o aktywnym statusie przy przynajmniej jednym pełnym Kursie Nurkowania NAUI, Asystent Instruktora zdobywa kwalifikacje, jeżeli wszystkie inne wymagania wstępne są spełnione, do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC). (Zalecane jest wcześniejsze uczestnictwo w Programie Przygotowawczym Instruktorów NAUI i zdobycie uprawnień Mistrza Nurkowego - Master Scuba Diver NAUI).
 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS:

 
Uprawnienia Nurkowe. Uprawnienia Master Scuba Diver Mistrza Nurkowego NAUI oraz Nurka Ratownika NAUI lub odpowiedniki. Nurkowie z zaświadczeniami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani na kurs pod warunkiem, że zdadzą pisemny egzamin Master Scuba Diver i Nurka Ratownika NAUI uzyskując ocenę przynajmniej 75% na każdym.
Doświadczenie. Posiadać przynajmniej 20 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach z akwalungiem. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i aktywności.

ZASADY KURSU

  • Godziny: teoretyczne – około 13
  • w wodzie – wymaganych jest 7 godzin.
  • Nurkowania na wodach otwartych. Wymagane jest przynajmniej jedno nurkowanie na wodach otwartych.