sobota, czerwiec 22, 2024

Instructor Trainer

 

Desygnowanie na Trenera Instruktorów (IT)

PRZEGLĄD

            Desygnowanie na Trenera Instruktorów jest formalną desygnacją liderską NAUI a nie certyfikatem. Desygnowanie na Instruktora Trenera (IT) daje uprawnienia trenerskie Instruktorom NAUI, którzy ukończyli trening i ćwiczenia z oceniania specyficzne dla przygotowywania, trenowania, oceniania i decydowania o kandydatach na Instruktorów NAUI.

KWALIFIKACJE DESYGNOWANYCH NA TRENERA INSTRUKTORÓW

  • Instruktorzy NAUI o aktywnym statusie desygnowani jako Trenerzy Instruktorów mogą prowadzić Przygotowawczy Program Instruktorów (PREP), Warsztaty Treningowe Kadry (STW), Program Przekwalifikowania Instruktorów (ICP) oraz kursy dla kadry typu ITC, ICC, IQP, lub ITW na każdym stanowisku poza Dyrektorem Kursu.
    • Doświadczenie. Każdy Instruktor NAUI, który nauczał lub asystował przynajmniej przy trzech kursach certyfikacyjnych z czego przynajmniej jeden musi być na poziomie liderów, lub zebrał 90 godzin pracy nurkowej ze studentami (minimum 30 godzin na poziomie szkolenia liderów) może wziąć udział w ITW. Doświadczenie nauczycielskie lub asystenckie zebrane przed otrzymaniem uprawnień instruktorskich NAUI również jest brane pod uwagę.
    • Pomyślne ukończenie Warsztatów Trenera Instruktorów NAUI.

KTO MOŻE DESYGNOWAĆ

            Desygnowanie na Trenera Instruktorów NAUI może być wydane jedynie przez Departament Szkolenia NAUI.

WYMOGI WSTĘPNE KWALIFIKACYJNE DO DESYGNOWANIA

 

DESYGNOWANIE

            Ci, którzy ukończyli ITW są rejestrowani w Centrali NAUI i zawiera się z nimi umowę. Gdy podpisana kopia wróci do Centrali NAUI, kandydat automatycznie otrzymuje autoryzację do prowadzenia kursów i programów wymienionych w „Kwalifikacjach Wyznaczonych na Trenera Instruktorów”.

 

KTO MOŻE DESYGNOWAĆ

            Desygnowanie na Trenera Instruktorów NAUI może być wydane jedynie przez Departament Szkolenia NAUI.

WYMOGI WSTĘPNE KWALIFIKACYJNE DO DESYGNOWANIA

DESYGNOWANIE

            Ci, którzy ukończyli ITW są rejestrowani w Centrali NAUI i zawiera się z nimi umowę. Gdy podpisana kopia wróci do Centrali NAUI, kandydat automatycznie otrzymuje autoryzację do prowadzenia kursów i programów wymienionych w „Kwalifikacjach Wyznaczonych na Trenera Instruktorów”.