sobota, czerwiec 22, 2024

CCR Diver

 

Closed Circuit Rebreather (CCR) Diver


Kurs Nurka na Obiegach Zamkniętych  zapewnia szkolenie i wiedzę niezbędną do zrozumienia zagrożeń i minimalizacji ryzyka przy użyciu aparatów oddechowych z obiegiem zamkniętym ( CCR ) podczas nurkowania z wykorzystaniem EANx o zawartości tlenu pod stalym ciśnieniem parcjalnym.

Po pomyślnym zakończeniu NAUI Closed Circuit Rebreather Diver jesteś uprawniony do planowania i realizacji nurkowań z uzyciem CCR do głębokości nie przekraczającej 30 msw.

 

 

Wymagania Wstępne:

 • Wiek:co najmniej 18 lat.
 • Wyszkolenie: NAUI EANx Diver lub równoważne.
 • Doświadczenie: minimum 50 nurkowań w tym co najmniej 10 z użyciem EANx.

Przebieg Kursu:

 • Wykłady - około 16 godzin.
 • Zajęcia na wodach otwartych: siedem z sumarycznym czsem dennym min. 10 godzin.
 • Co najmniej jedno nurkowanie musi mieć czas denny minimum 1 godz. z PPO2max. 1.4ATA.
 • Głębokość: max: 30msw i PPO2 max. 1.4ATA.
 • Dowiesz się jak analizuje się oddechowe mieszaniny gazowe.
 • Posiądziesz umiejętność kontroli pływalności przy oddychaniu CCR.
 • Przećwiczysz nurkowe umiejętności ratownicze w tym symulacje zarządzania nurkiem, który doświadcza podwodnych drgawek, niedotlenienia, zalania systemu. oraz z oddychaniem scenariusze gazów.
 • Zapoznasz sie i przeszkolisz w zakresie redundantnych oddechowych systemów gazowych.
 • Poznasz i przećwiczysz własciwe odczytywanie i zrozumienie wyświetlaczy CCR.
 • Na kursie podczas zanurzenia i wynurzenia z symulowanym przystankiem dekompresyjnym  obowiązkowe jest użycie liny zejściowej z markerem na powierzchni.
 • Dodatkowe tematy objęte kursem obejmują odpowiednie procedury po nurkowaniu, fizyka i fizjologia , sprzęt, przegląd tabel nurkowych w tym tabele RGBM , głębokość i narkoza, wymogi planowania nurkowania i planowania zarządzania gazem .