sobota, czerwiec 22, 2024

Underwater Enviroment Diver

 

Opis:

Kurs ten ma na celu przedstawienie studentom fizycznych i biologicznych aspektów nurkowania środowiskowego z naciskiem na warunki miejscowe. Materiał omówiony na kursie dotyczyć będzie tematów związanych z oceanografią, limnologią, geologią, biologią oraz ekologią. Kluczową częścią kursu będą pokazy filmów, slajdów oraz rysunków. Zaleca się również wycieczki do oceanarium. Należy dołożyć starań, aby studenci mieli możliwość zanurkowania w różnorodnych środowiskach, tj. jezioro i ocean, rafy skaliste i piaszczyste plaże, etc. (zarówno dla nurków skin jak i scuba).

Envir 1 

WYMAGANIA AKADEMICKIE:

  • Roślinność i zwierzęta: identyfikacja, zależności w podwodnym środowisku, niebezpieczeństwa, regulacje prawne, wykorzystanie użytkowe – pozyskanie żywności oraz akwaria.
  • Ochrona i zanieczyszczenie: problemy związane z danym miejscem oraz możliwe rozwiązania.
  • Ruchy wody oraz ich charakterystyka, przypływy, fale i pływy, temperatura, ciśnienie, gęstość, pływalność, widoczność oraz dźwięk.
  • Warunki na brzegu, na dnie oraz na powierzchni – cechy, niebezpieczeństwa, naturalne pomoce nawigacyjne oraz skutki wiatru.
  • Miejsca nurkowe: źródła informacyjne, użycie tablic, układanie oraz planowanie zanurzeń.
 Envir 2