sobota, czerwiec 22, 2024

Helitrox Diver

 


Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 msw, które może wymagać niezbędnej dekompresji z wykorzystaniem mieszaniny EANx  i / lub tlenu.

Tematy poruszone w szkoleniu to m.in. toksyczność tlenu i ograniczenia wywoływane narkozą azotową; planowanie awaryjne w tym problem pominięcia przystanku dekompresyjnego, choroby dekompresyjnej i awarii sprzętu; procedury awaryjne; techniki zanurzania i wynurzania; techniki zmiennej prędkości wynurzania i deep stopów; dekompresji przy linie i swobodnej w toni; nurkowanie ze wsparciem z brzegu lub łodzi, lokalizacja komór hiperbarycznych; i Konfiguracja techniczna NAUI - ( NTEC ).

 

WARUNKI WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU HELITROX:

  • Minimalny wiek 18 lat.
  •  Co najmniej 50 zarejestrowanych nurkowań w tym przynajmniej 10 na Nitrox.
  •  Posiadanie uprawnień Nurka EANx NAUI i Nurka Głębokościowego –Deep Diver lub odpowiedników.

 ZASADY KURSU

  • Godziny w klasie – około osiem.
  • Nurkowania na otwartych wodach – cztery. Głębokości treningowe nie mogą przekraczać 46msw. Żadne nurkowanie nie powinno przekraczać 18msw dopóki uczeń nie wykaże się satysfakcjonującą znajomością konfiguracji sprzętu i zarządzania podczas nurkowania ocenianego na wodach otwartych. Przynajmniej cztery nurkowania powinny być wykonane przy użyciu mieszanin Helitrox ( 26% O2/17% He), z których przynajmniej jedno musi być nurkowaniem powtórzeniowym.

SPRZĘT:

Wymagany jest następujący sprzęt dla każdego studenta poza tym, który jest wymieniony w „Zasadach Prowadzenia Kursów Nurkowania Technicznego”.

  •  Analizator tlenu, analizator helu (może być dostarczony lub wynajęty na czas trwania kursu).
  •  Komputery powietrzne i EANx mogą być używane jako mierniki głębokości i czasu oraz do planowania nurkowania.
  •  Linki kontaktowe i inne zależnie od warunków w rejonie nurkowania.
  •  Szpulka z liną opustową do wynurzania i worek wypornościowy o nośności przynajmniej 23 kg.
  • Lina opustowa odpowiednia do maksymalnej planowanej głębokości, i dodatkowe linki indywidualne.
Podstawowe i zapasowe źródło światła w zależności  od warunków w rejonie nurkowania.