sobota, czerwiec 22, 2024

Skin Diving Instruktor

IT 01    IT 2

Kurs Sckin Diving Instructor jest to kurs poziomu Liderów i daje uprawnienia do szkolenia, kwalifikowania i certyfikacji w zakresie nurkowania na zatrzymanym oddechu. Kurs ten przygotowuje Liderów NAUI do pracy indywidualnej oraz dla szkół, zgrupowań, ośrodków sportowych i podobnych instytucji w celu prowadzenia efektywnych szkoleń w zakresie przyjemnego i bezpiecznego uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem.

 

 

UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW:

 

 • Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może samodzielnie nauczać nurkowania bezdechowego oraz kursów specjalistycznych zaprojektowanych dla nurków bezdechowych i upoważniać NAUI do wystawiania certyfikatów ukończenia.
 •  Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może —pod nadzorem instruktora NAUI — być asystentem na kursach nurkowania pod warunkiem posiadania certyfikatu nurkowego.
 • Instruktor Skin Diving NAUI o aktywnym statusie może samodzielnie szkolić i dokonywać ewaluacji umiejętności pływackich oraz nauczać części bezdechowej kursu nurkowego NAUI.

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

Ogólne: Spełnić należy wszystkie wymagania odnoszące się do kursów Liderów.  Materiały: Należy skontaktować się z Departamentem Szkoleniowym NAUI w celu zweryfikowania aktualnych wymagań.

Certyfikacja nurkowa: Certyfikat Nurka lub Nurka Bezdechowego wydany przez NAUI lub organizację uznaną przez NAUI oraz minimum 25 zalogowanych zanurzeń bezdechowych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i głębokościach.

Wymagania pływackie :

- bez sprzętu- 

 • Przepłynąć pod wodą na jednym wydechu bez odepchnięcia dystans 23 metrów;
 • Przepłynąć dowolnym stylem odległość 411 metrów w czasie maksimum dziesięciu minut; następnie dodatkowo przepłynąć 23m dwoma stylami odpoczynkowymi.
 • Unosić się na powierzchni przez 20 minut.
 • Wydobyć z głębokości przynajmniej 2.4 metra przedmiot o wadze minimum 4.5 kg; 
 • Przeholować na odległość 46m osobę podobnej budowy;

Umiejętności skin diving:

-sprzęt ABC (maska, płetwy i rurka) -

 • Bez odpoczynku przepłynąć 823 metry w przeciągu maximum 18 minut.
 • Na powierzchni, zdjąć i ponownie założyć maskę, płetwy i rurkę.
 • Przepłynąć pod wodą dystans 46m na nie więcej niż trzech wdechach. Podczas jednego zanurzenia wydobyć z głębokości 2.4m kilka małych przedmiotów.
 • Przetransportować, po powierzchni, na odległość 91 metrów nurka podobnej budowy w czasie maksimum 4 minuty;

Wykonać „bezdechowe zrzucenie i wydobycie:"