sobota, czerwiec 22, 2024

Mixed Gas Blender and Oxygen Service Technician

 

Blender - Technik Mieszania Gazów i Czystości Tlenowej.

Kurs Mixed Gas Blender and Oxygen Service Technician zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego obsługiwania się  gazami pod wysokim ciśnieniem, przygotowania mieszanin na bazie helu i powietrza wzbogaconego tlenem oraz przygotowania sprzętu do pracy z tlenem.

Podczas kursu nabywa sie doświadczenia w wykonywaniu mieszanek gazowych, analizowaniu wykonanych mieszanek gazów oddechowych i zdobywa własną praktykę mieszania gazów. To jest świetny kurs, jeśli masz zamiar pracować w centrum nurkowym i potrzebujesz dodatkowego szkolenia lub jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z mieszanin gazów do nurkowania.

 

 

WYMAGANIA i PRZEBIEG KURSU:

  • ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 8 godzin
  • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 4 godziny
  • WIEK: minimum 18 lat.
  • CERTYFIKACJA: nie wymagana jest żadna certyfikacja wstępna.