czwartek, maj 30, 2024

Underwater Archaeologist

 

W trakcie kursu nurek zapoznaje się ma metodami powszechnie stosowanymi przez podwodnych archeologów podczas badań oraz ochronę podwodnych terenów historycznych. Ważną część kursu stanowi omówienie uprzednio udokumentowanych znalezisk archeologicznych oraz opis prac na nich wykonanych.

Aercho 1 

W trakcie kursu omawia się:

  • archiwalne metody poszukiwawcze,
  • oznakowywanie oraz umieszczanie na mapie danego miejsca,
  • poprawne użycie bojek oznacznikowych,
  • metody ustawiania linii odniesienia oraz katalogowania artefaktów,
  • niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem,
  • zagrożenia oraz środki zapobiegawcze związane z podwodną archeologią.

Dodatkowo, omówione maja być informacje lokalne dotyczące danego terenu, miejscowych oraz narodowych przepisów dotyczących podwodnej archeologii, terenów oraz dostępu do nich przez nurków.

Aercho 2