sobota, czerwiec 22, 2024

Night Diver

 

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych do zminimalizowania niebezpieczeństw podczas nurkowania nocnego (przy nurkowaniu bezdechowym lub ze sprzętem).

Wymagania akademickie:

Podaczs kursu omawiane są następujące zagadnienia: planowanie i przygotowanie, sprzęt potrzebny do nurkowania nocnego, procedury, problemy, niebezpieczeństwa, nawigacja oraz techniki systemu z partnerem.

Night 1 
,