sobota, czerwiec 22, 2024

Technical Ice Diver

Celem kursu jest dostarczenie nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnych do zminimalizowania ryzyka  i zdobywania doświadczenia w nurkowaniu pod lodem. Nurkowanie pod lodem jest zdefiniowane jako nurkowanie penetracyjne pod stałym lodem. Nurkowania treningowe nie są dozwolone w rzekach czy oceanach ani w żadnych innych akwenach gdzie mogą występować prądy i są ograniczone do maksymalnej głębokości 12 metrów i nie więcej niż 30 metrów w linii poziomej od otworu penetracyjnego.

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania nurkowań pod lodem, które nie wymagają dekompresji bez bezpośredniego nadzoru pod warunkiem, że działania nurkowe i obszar nurkowania w przybliżeniu odpowiada tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU:

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Minimalne uprawnienia: NAUI Advanced Scuba Diver lub odpowiednik z minimum 50 zarejestrowanymi nurkowaniami w różnych warunkach. 

 
ZASADY KURSU:
 • Godziny w klasie – około osiem.
 • Nurkowania na wodach otwartych - trzy.
 • Żadne nurkowanie nie może przekroczyć 12 msw i 30 metrów poziomej odległości.
 • Uczeń musi zademonstrować konfigurację sprzętu i zarządzanie podczas nurkowania ocenianego na otwartych wodach i zrealizować listę umiejętności nurka pod lodem NAUI.
 • Zawsze musi być zamontowana ciągła lina kierunkowa do powierzchni podczas nauczania w środowisku zamkniętym.
 • Musi być nadzorca nurkowy dla każdego nurka w wodzie a także w pełni ubrany towarzyszący nurek zabezpieczający  z liną o długości min. 46m,  a także nadzorca dla nurka bezpieczeństwa.
 • Śruby lodowe powinny być użyte, aby utrzymać personel wsparcia w pobliżu otworu penetracyjnego.
 • Nadzorcy maja upewniać się, że woda w otworze penetracyjnym nie zamarza ponownie gdy nurkowie są pod lodem. Nadzorcy muszą być w ciągłym fizycznym kontakcie z liną nurka przez cały czas.
 • Można przeprowadzać nie więcej niż dwa nurkowania treningowe w ciągu jednego dnia.

SPRZĘT:

            Następujący sprzęt jest wymagany dla każdego studenta poza tym, który jest wymieniony w „Zasadach Mających Zastosowanie Do Kursów Nurkowania Technicznego”Wszyscy nurkowie muszą być wyposażeni w przynajmniej dwie dodatkowe butle z przynajmniej 2265 litrami w głównej butli i 538 litrami w butli dodatkowej.

Każdy nurek musi posiadać dodatkową uprząż (szelki) poza standardowym BCD oraz linę pływająca o średnicy (6 mm) do użycia pod lodem.