sobota, czerwiec 22, 2024

Underwater Ecologist

 

W trakcie kursu nurek zapoznaje się z lasem kelpowym lub rafą koralową oraz metodami używanymi przez podwodnych ekologów w trakcie badania danego ekosystemu. Ważną częścią kursu jest prezentowanie i używanie aktualnych materiałów i wiadomości dotyczących odratowanych oraz zagrożonych ekosystemów. Zaleca się wykonanie nurkowań zarówno dziennych jak i nocnych.

Ecolog 1 

PROGRAM KURSU:

Zakres kusu obejmuje następujące tematy: generalna morfologia lasów kelpowych oraz raf koralowych - zależnie od typu kursu, bezpieczeństwo nurkowe, zagrożenia i niebezpieczeństwa, metody konserwacji i ochrony. Dodatkowo wymagana jest znajomość i umiejętność rozpoznania podstawowych gatunków fauny i flory. Omówić należy środki zapobiegawcze niezbędne przy obchodzeniu się z niebezpiecznymi gatunkami podwodnymi oraz metody badania gęstości populacji wybranych gatunków oraz ujemnego wpływu na środowisko.

 Ecolog 2