sobota, czerwiec 22, 2024

Course Director

 CD 2 CD 1

Desygnowanie na Dyrektora Kursów (CD)

PRZEGLĄD

            Desygnowanie na Dyrektora Kursów jest formalnym Desygnowaniem liderskim NAUI – a nie formą uprawnień. Desygnowanie na Dyrektora Kursów NAUI może być przyznane Instruktorom NAUI, którzy legitymują się kombinacją treningu i poświadczonego doświadczenia w zakresie przygotowywania, trenowania, oceny i dokumentowania na poziomie Trenera Instruktorów NAUI a także Kandydata na Instruktora.

KWALIFIKACJE DESYGNOWANYCH NA DYREKTORA KURSÓW

  • Instruktorzy NAUI o aktywnym statusie desygnowani na Dyrektorów Kursów mogą prowadzić Program Kwalifikacyjny Instruktorów (IQP). Kurs Trenerów Instruktorów (ITC), Kursy Przekwalifikowania Instruktorów (ICC) lub Warsztaty Trenerów Instruktorów (ITW).
    • Doświadczenie. Każdy Trener Instruktorów, który ukończył następujące działania może uczestniczyć w CDW:
    • Pomyślne ukończenie Warsztatów Dyrektorów Kursów NAUI.

           

 

KTO MOŻE DESYGNOWAĆ

            Desygnowanie na Dyrektora Kursów NAUI może być wydane jedynie przez Departament Szkolenia NAUI.

WYMOGI WSTĘPNE KWALIFIKACYJNE DO DESYGNOWANIA

prowadził i oceniał działania kandydatów przynajmniej w jednym ITP. lub ICP

lub

uczestniczył i oceniał działania kandydatów przynajmniej w jednym IQP, ITC, ICC, ITW.

Doświadczenie w prowadzeniu, uczestniczeniu i ocenianiu zebrane na kursach organizowanych dla agencji uznanych przez NAUI przed uzyskaniem uprawnień Trenera Instruktorów tez jest brane pod uwagę.

 

 

Ci, którzy pomyślnie ukończą CDW są zarejestrowani jako CD w Centrali NAUI i zostaje z nimi zawarta umowa. Gdy podpisana kopia umowy wróci do Centrali NAUI automatycznie zostaje wydana autoryzacja do prowadzenia kursów i programów wymienionych w „Kwalifikacjach Wyznaczonych Na Dyrektorów Kursu”.

Ci, którzy pomyślnie ukończą CDW są zarejestrowani jako CD w Centrali NAUI i zostaje z nimi zawarta umowa. Gdy podpisana kopia umowy wróci do Centrali NAUI automatycznie zostaje wydana autoryzacja do prowadzenia kursów i programów wymienionych w „Kwalifikacjach Wyznaczonych Na Dyrektorów Kursu”.