sobota, czerwiec 22, 2024

Search and Recovery Diver

 

Kurs ten ma na celu dostarczenie kursantom umiejętności oraz wiedzy powszechnie stosowanej przez doświadczonych nurków rekreacyjnych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną niebezpieczeństwa związane z tego typu zadaniami.

PROGRAM KURSU:

  • Podwodna nawigacja – nurek uczy się umiejętności niezbędnych do używania kompasu oraz naturalnych pomocy orientacyjnych w celu ustalenia pozycji, poruszania się oraz odnalezienia konkretnego miejsca pozostając całkowicie zanurzonym. Omawia się: teorię, problemy, metody, sprzęt i zależności miedzy czasem a odległością oraz użycie tablic.
  • Nurkowanie z ograniczona widocznością – przygotowuje studenta dając umiejętności i wiedzę niezbędne do funkcjonowania i zminimalizowania niebezpieczeństw związanych z nurkowaniem w mętnych wodach lub nocą. Omawia się problemy, metody, sprzęt, zagrożenia i środki ostrożności oraz procedury bezpieczeństwa.
  • Metody poszukiwawcze – kursant zapozna się z niezbędnymi informacjami, dzięki którym zrozumie i będzie mógł wybrać najlepszy sposób poszukiwań oraz wykonać je używając odpowiednich technik.
  • Odszukanie i wydobycie – kursant przygotowuje się do wydobywania przedmiotów małych lub średniego rozmiaru używając podstawowego sprzętu.Kursanci uczą się także wiązania węzłów oraz takielunku.
kotwicawww