niedziela, lipiec 21, 2024

Advanced Scuba Diver

 Kurs Advanced Scuba Diver stanowi kontynuację szkolenia dla certyfikowanych płetwonurków. Zaprojektowany jest tak, aby w przyjemny sposób i pod stałym nadzorem Instruktora zapewnić kursantom nowe doświadczenia nurkowe. Prowadzony jest wyłącznie na wodach otwartych. Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostają certyfikat weryfikujący ich kompetencje do nurkowania bez nadzoru w warunkach przybliżonych do kursowych.

Kurs ten poleca się nurkom, którzy:

 • pragną uzyskać dodatkowe szkolenie;
 • zmienili obszar nurkowania i potrzebują przeszkolenia w nowych warunkach miejscowych;
 • nie posiadają a chcieliby zdobyć certyfikację NAUI;
 • pragną zdobyć doświadczenie w różnorodnych aktywnościach nurkowych;
 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

 •  WIEK: minimum 15 lat;   dla stopnia Junior 10 do 14 lat.
 •  CERTYFIKACJA: wymagana jest certyfikacja nurka stopnia PODSTAWOWEGO.

Kurs składa się z wykładów i sześciu nurkowań w wodach otwartych.

 3 NURKOWANIA OBOWIĄZKOWE:

 • Nawigacja;
 • Nurkowanie nocne lub z ograniczoną widocznością;
 • Nurkowanie głębokie ( maksymalnie do 40m)

3 NURKOWANIA DO WYBORU:

 • Poszukiwanie i wydobycie;
 • Nurkowanie z lodzi;
 • Polowanie i zbieranie;
 • Rekonesans i sporządzanie podwodnych map;
 • Nurkowanie na wrakach bez penetracji;
 • Podwodny przyrodnik;
 • Nurkowanie w prądach;
 • Nurkowanie na wysokościach;
 • Nurkowanie w wodach słonych (na obszarach gdzie większość nurkowań odbywa się w wodach słodkich);
 • Nurkowanie w wodach słodkich (na obszarach gdzie większość nurkowań odbywa się w wodach słonych);
 • Nurkowanie fotograficzne lub filmowe;
 • Używanie komputerow nurkowych;