niedziela, lipiec 21, 2024

Master Scuba Diver

 

  

Kurs Master Scuba Diver jest przeznaczony dla nurków, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę nurkową. Nacisk kładziony jest na udział studenta w zajęciach oraz, po zakończeniu wykładów i dyskusji, na praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy na wodach otwartych. Ukończenie tego kursu jest doskonałym wstępem dla osób pragnących zdobyć certyfikację Lidera NAUI.

Niektóre zagadnienia omawiane na kursie stanowią rozwiniecie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytej na wcześniejszych kursach. Omówienie każdego tematu jest kolejnym poszerzeniem wiedzy i nie ma na celu jej wyczerpania i nie pokrywa go w całości. Instruktor sprecyzuje jednak poziom umiejętności niezbędny w każdej, związanej z kursem, aktywności nurkowej. Na przykład podczas ćwiczeń z nawigacji student ma przepłynąć kursem „tam i z powrotem” z błędem punktu końcowego nie większym niż 3 m od startu.

Kurs może zostać podzielony i nauczany w formie sesji, gdzie każda z nich będzie zapisywana do logbooku, aż do momentu, gdy wszystkie wymagania kursowe zostaną spełnione.

Po pomyślnym ukończeniu kursu, absolwenci dostają certyfikat weryfikujący ich kompetencje do nurkowania bez nadzoru w warunkach zbliżonych do kursowych.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DO ROZPOCZĘCIA KURSU:

 • WIEK: Minimum 15 lat.
 • WYMAGANA CERTYFIKACJA: certyfikacja NAUI Advanced Diver lub odpowiednik akceptowany przez NAUI.
 • SPRZĘT: Studenci zobowiązani są posiadać i dbać o własny sprzęt nurkowy. Do obowiązków instruktora należy sprawdzenie sprzętu na początku zajęć w celu upewnienia się, że działa on poprawnie i jest odpowiedni do potrzeb treningowych.

Instruktor ma obowiązek uważnie sprawdzić i ocenić umiejętności każdego płetwonurka upewniając się, że rozumie aspekty bezpieczeństwa przy nurkowaniu oraz posiada umiejętności wymagane do udziału w zajęciach.

 

ZASADY KURSU:

GODZINY: szacowana liczba godzin akademickich wynosi 23. Obejmuje ona sesje w klasie, dyskusje na miejscu nurkowania oraz briefingi i debriefingi

 • NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: wymagane jest minimum osiem zanurzeń na wodach otwartych.
 • NURKOWANIA GŁĘBOKIE Żadne nurkowania treningowe nie mogą odbyć się na głębokości przekraczającej 40m.
  • NURKOWANIA OBOWIAZKOWE:
   • Procedury awaryjne i ratownicze;
   • Głębokie/symulowane nurkowanie dekompresyjne;
   • Nurkowanie nocne lub z ograniczoną widocznością;
   • Nawigacja podwodna
   • Poszukiwanie i wydobycie –
  • NURKOWANIA DO WYBORU:
   • Nurkowanie bezdechowe;
   • Powtórzenie podstawowych umiejętności Scuba;
   • Nauka o środowisku;
   • Zużycie powietrza (praktyczne zastosowanie);
   • Nurkowanie z lodzi;
   • Nurkowanie z brzegu;
   • Polowanie i zbieranie;
   • Specjalne zainteresowania