sobota, czerwiec 22, 2024

Cave Guide

 

 

Cave Guide ( Kierownik Wspomagania Technicznego )
Kurs NAUI Cave Guide zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania i realizacji wycieczki w jaskiniach i grotach. Twoje obowiązki jako Cave Guide mogą obejmować przewodnictwo i eskortowanie nurków w systemie  jaskiń, naprawa przerwanych lin poręczowych i pomocniczych, a także zapewnienie , że wszystkie wycieczki nurkowe zakończą się wypłynięciem z jaskini po zakończeniu nurkowania.

Kurs NAUI Cave Guide zawiera co najmniej trzy nurkowania , nurkowania przewodnickie jedno w kawernie min. dwóch nurkowań jakiniowych.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

  • Wiek minimum 18 lat
  • Certyfikat co najmniej NAUI Dive Master lub równoważny
  • Certyfikat Cave Level II Diver lub
  • Certyfikat Decompression Diver i Full Cave Diver nadane przez inną organizację szkoleniową i odbycie warsztatów z konfiguracji NTEC
  • Co najmniej 100 zalogowanych nurkowań w jaskiniach wykonanych po uzyskaniu certyfikatu nurka jaskiniowego  z minimum 50 godzin sumy czasów dennych