sobota, czerwiec 22, 2024

Adaptive Scuba Diver


Program szkolenia nurków niepełnosprawnych NAUI pozwala uzyskać referencje nurkowe osobom upośledzonym, którym stopień kalectwa nie pozwala osiągnąć wszystkich umiejętności wymaganych do certyfikacji przez standardy NAUI

Kwalifikacje Absolwentów

Program Adaptacyjny zapewnia ewidencję przeprowadzonych ćwiczeń, również informuje osoby, z którymi Nurek Adaptacyjny będzie nurkował o jego bieżących umiejętnościach i o tych, których nie jest w stanie osiągnąć samodzielnie. Pakiet referencji Nurka Adaptacyjnego (dostępny od NAUI) dostarcza spersonalizowanych informacji o zdolnościach jego posiadacza, o ograniczeniach, uprawnieniach w stosunku do partnerów i opiekunów nurkowych, tak aby zapewnić odpowiednio wymagane warunki asysty i przystosowania.

 

 Adapted 1
 

Wymagania do uczestnictwa w programie

  • Przewodnik NAUI do pracy z Osobami Niepełnosprawnymi.
NAUI stara się być zgodne z wytycznymi Aktu Niepełnosprawnych Amerykanów (ADA). Podczas gdy samo NAUI samo w sobie nie jest organizacją pożytku publicznego, jak to zdefiniowano w Części III Aktu ADA, 42 USC §12182 (a); to usługi i określone korzyści udzielane przez

członków NAUI są publicznym przystosowaniem się i pójściem na rękę dla Aktu ADA. Przepis ten wymaga, by w stosunku do niepełnosprawnych uczniów było czynione rozsądne przystosowanie, o ile uczeń nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla innych, oraz gdy proces przystosowawczy nie będzie fundamentalnie zmieniał innych usług i zasad. Przepis ten dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych poszukujących doświadczenia i chcących nurkować.

  • Wymagania do przystąpienia do Kursu/Nadzoru

Dodatkowe regularne badania medyczne i przeciwwskazania informują Instruktora lub Lidera NAUI o branym na siebie ryzyku związanym z indywidualnymi ograniczeniami aplikanta, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożenia stwarzanego dla innych osób. Jeśli nie ma żadnych racjonalnych przesłanek ani przeciwwskazań, to kalectwo nie może być podstawą odmowy osobie upośledzonej uczestnictwa w ćwiczeniach. Powinny być powzięte wszelki możliwe ułatwienia pozwalające takim osobom na uczestnictwo w zajęciach.

 

 

NADANIE UPRAWNIEŃ (Certyfikacja)

  • Certyfikowane powinny być tylko te osoby, które spełniły wymagania Standardów NAUI odnośnie danej specjalności. Te wymagania są uzasadnione i konieczne i nie mogą być one zmienione.
  • Instruktor powinien pamiętać, że upośledzenie lub kalectwo (niepełnosprawność) nie dyskwalifikuje danej osoby w kwestii otrzymania pełnych uprawnień nurka NAUI Scuba Diver. Często dodatkowa praca z kursantem, inna konfiguracja sprzętu lub zastosowanie alternatywnych metod pozwalają uczniowi pomyślnie ukończyć kurs i zaliczyć wymagane ćwiczenia.