sobota, czerwiec 22, 2024

Deep Diver

 

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedze i umiejętności potrzebne do planowania oraz wykonywania głębokich zanurzeń, minimalizując zagrożenia oraz unikając potrzeby przeprowadzenia fazy dekompresyjnej. Poprzez nurkowanie głębokie rozumie się zanurzenia na głębokości miedzy 18 a 40 metrów. Po kursie uzyskuje sie uprawnienia do nurkowań do maksymalnej głębokości 40m.

Deep 2 

PROGRAM KURSU:

Podczas kursu omawia się:

  • cel, problemy, zagrożenia, planowanie, przygotowanie, sprzęt (dodatki i modyfikacje), zapasy powietrza, kadrę, techniki, zarządzanie gazem, procedury awaryjne (włącznie z lokalizacją oraz transportem do komór hiperbarycznych) oraz limity głębokościowe nurkowania rekreacyjnego.
  • Przy omawianiu procedur dekompresyjnych szczegółowo tłumaczy się narkozę azotową oraz chorobę dekompresyjna (definicja, przyczyny, symptomy, objawy, pierwsza pomoc oraz zapobieganie), historię dekompresji, pojęcia, użycie komputerów nurkowych, problemy, zasady oraz techniki z nimi związane.
  • Omawia się także uzycie tablic nurkowań powtórzeniowych, kart nurkowań, rozwiązywanie problemów, oraz planowania nurkowań oraz dodatkowo nurkowanie na wysokościach, latanie po nurkowaniu, dostęp do komory hiperbarycznej oraz wszelkie krótko i długo terminowe niebezpieczeństwa związane z głębokim nurkowaniem.
 Deep 1