sobota, czerwiec 22, 2024

Divemaster NAUI

 DM 2   DM 3

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI przed osiagnięciem poziomu Instruktora. Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych  nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

 • Divemaster NAUI o aktywnym statusie ma kwalifikacje do organizowania i prowadzenia nurkowań dla nurków posiadających uprawnienia, jeżeli działania nurkowe i rejon nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w których Divemaster był trenowany. Dodatkowy trening, wiedza lub doświadczenie jest wymagane dla Divemasterów, którzy chcieliby organizować wysoce specjalizowane działania takie jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem lub inne nurkowania techniczne lub poznać nowe rejony
 • Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia Nurkowań Stażowych NAUI (takich jak Nurek Międzynarodowy) i poświadczania odpowiednimi dokumentami i materiałami NAUI
 • Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Aktywnemu Instruktorowi w kursach nurkowych
 • Jeżeli wszystkie inne wymogi są spełnione Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC).
DM 1 

( Wcześniej zaleca się uczestniczenie w Programie Przygotowawczym Instruktorów NAUI i posiadanie uprawnień Instruktora Asystenta NAUI)

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU:

 • Ogólnie. Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.
 • Materiały. Skontaktuj się z Departamentem Szkolenia NAUI dla uzyskania aktualnych wymagań.
 • Uprawnienia nurkowe. Sugerowany minimalny poziom uprawnień to Instruktor Asystent NAUI. Kandydaci nie posiadający tych uprawnień mogą być przyjęci na szkolenie tylko, gdy spełniają następujące wymagania:
  • Uprawnienia. Jako Divemaster NAUI i Nurek Ratownik NAUI lub ich odpowiedniki. Nurkowie z dokumentami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani pod warunkiem, że zdadzą egzamin pisemny Mistrza Nurkowego i Nurka Ratownika NAUI uzyskując przynajmniej 75% punktów za każdy.
  • Doświadczenie. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie nurkowe w ilości przynajmniej 25 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań.
  • Umiejętności wodne. Umiejętności równoważne umiejętnością Instruktora Asystenta NAUI. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze uprawnień Instruktora Asystenta powinny być ocenione umiejętności ze Standardów Instruktora Asystenta.

ZASADY KURSU:

Godziny

Teoretyczne – około 20 godzin.

W wodzie – wymaganych jest 10 godzin.

(Dodatkowo uczniowie mogą oczekiwać spędzenia czasu poza klasą dokonując rozpoznania rejonu nurkowania, przygotowując notatki i ogólnie przygotowując się do działań)