sobota, czerwiec 22, 2024

Training Assistant

 

Asystent Treningowy

Ukończenie kursu daje studentowi kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności do asystowania przy ćwiczeniach nurkowych. Nacisk kładziony jest na wyszkolenie studenta do udzielania pomocy innym w trakcie kursu pod okiem instruktora NAUI. Kurs ten nie jest dopowiednikiem innych kursów specjalistycznych NAUI i nie może być ukończony w ich zastępstwie. Ma on na celu polepszenie i uzupełnienie podstawowych umiejętności nurkowych kursanta. Mimo, iż ukończenie kursu certyfikuje kursanta jako asystenta treningowego, tytuł ten nie jest zaliczany do kursów NAUI przyznających stopień Lidera NAUI.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:

 • Certyfikowany asystent treningowy posiada kwalifikacje pozwalające mu na: Tymczasowe bezpośrednie nadzorowanie pozostałych studentów, gdy instruktor przeprowadza trening z innymi.
 • Eskortowanie najwyżej dwóch nurkujących studentów na powierzchni oraz podczas wycieczek podwodnych.
Asystowanie instruktorowi NAUI z innymi zleconymi zadaniami, dzięki czemu poprawiona zostaje wydajność treningu oraz bezpieczeństwo studentów podczas zajęć, pod warunkiem, że pozostaje on pod bezpośrednim nadzorem instruktora bez naruszenia innych przepisów kursowych.
 

ELEMENTY WYMAGANE PRZED ROZPOCZECIEM KURSU:{mosimage}

 1. Szkolenie oraz doświadczenie odpowiadające minimum poziomowi zaawansowany nurek NAUI.
 2. Certyfikacja NAUI Płetwonurek Ratownik lub jej odpowiednik.
 3. Aktualna certyfikacja pierwszej pomocy. Uwaga: trening pierwszej pomocy dla dorosłych CPR (ok. czterech godzin) spełnia wymagania kursu certyfikującego na asystenta treningowego.
 4. W celu zdobycia certyfikacji Lidera NAUI, trening ten należy uzupełnić szkoleniem w udzielaniu pierwszej pomocy w dwie osoby oraz używaniu urządzeń ratowniczych dających barierę bakteriologiczną (tj. maski kieszonkowej Pocket Mask®, oraz ekranu twarzowego).

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

Nawigacja z użyciem kompasu:

 • Kurs tam i z powrotem do punktu startu z dokładnością nie gorszą niż 3m bez używania wizualnych punktów pomocniczych.
 • Wzór kwadratu z błędem nie większym niż 3m od punktu startu. Odległości powinny być wielkością dopasowane do warunków środowiskowych.
 • Asystowanie nurkom symulującym: skurcz mięśniowy, niepokój, trudności w oddychaniu oraz objawy przed atakiem paniki.
 • Asystowanie i eskorta zmęczonego nurka lub niezdolnego do płynięcia do bezpiecznego miejsca.
 • Kierowanie oraz w zadowalający sposób zapewnianie eskorty podczas nurkowania na wodach otwartych podczas dwóch zanurzeń.
Zademonstrowanie zadowalające umiejętności ratownicze.