sobota, czerwiec 22, 2024

Cave Diver Level I

 

Kurs ten ma za zadanie dostarczyć nurkowi umiejętności i wiedzy potrzebnej do zdobywania doświadczenia i zminimalizowania ryzyka podczas prowadzenia ograniczonej penetracji, nurkowań jaskiniowych o prostej nawigacji, które nie przekraczają 30msw i leżą w limitach bezdekompresyjnych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW 

            Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania ograniczonych penetracji, nurkowań w jaskiniach o prostej nawigacji pozostających w granicach limitów bezdekompresyjnych bez bezpośredniego nadzoru, pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary, w których odbywa się nurkowanie odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Minimalne uprawnienia: NAUI Introduction to Technical Diving lub równoważny.
 • Co najmniej 75 zarejestrowanych nurkowań.

 

 
 
ZASADY KURSU 
 • Godziny zajęć w klasie – około dwanaście.
 • Przynajmniej dziewięć nurkowań w wodach otwartych przeprowadzonych w przynajmniej trzech różnych rejonach nurkowania.
 • Dwa nurkowania w grotach
 • Siedem nurkowań w jaskiniach
 • Studenci muszą zadawalająco wykazać się znajomością konfiguracji sprzętu i zarządzaniem podczas nurkowania sprawdzającego i zrealizować wszystkie umiejętności z listy nurka jaskiniowego NAUI.
 • Musi być ciągła lina poręczowa do wód otwartych podczas nurkowania w jaskiniach i grotach.
 • Minimalny początkowy zapas gazu to 4000 litrów.
 • Każde nurkowanie musi być przerwane i należy rozpocząć powrót, gdy jakikolwiek element sprzętu zawiedzie lub gdy Instruktor straci kontakt wzrokowy z którymkolwiek z kursantów.
 • Penetracja poza strefę groty nie jest dozwolona dopóki studenci nie zademonstrują prawidłowej kontroli wyporności i trymowania podczas rozwijania linki z kołowrotka operując podstawowym źródłem światła.
 • Maksymalna głębokość na tym kursie nie może przekraczać 30msw oraz głębokość i czas trwania nie może przekraczać limitów bezdekompresyjnych.
 • Skomplikowana nawigacja z więcej niż dwiema decyzjami nawigacyjnymi nie jest dozwolona.
 • Jedna butla depozytowa ma być dostarczona do środowiska zamkniętego i dostępna dla zespołu.
 • W żadnym momencie nie należy wykonywać przejścia, które wymagałoby zdjęcia akwalungu.