sobota, czerwiec 22, 2024

Wreck Diver

 

 

Ribol      Ribolovac  
 Ukończenie kursu zapewni nurkowi opanowanie umiejętności oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do zminimalizowania niebezpieczeństw związanych z nurkowaniem na wrakach. Poprzez nurkowanie na wrakach (oglądanie z zewnątrz) rozumie się nurkowanie wokół zatopionego statku, samolotu lub rumowiska.  
 

PROGRAM KURSU:

W trakcie kursu omawiamy bezpieczeństwo, zagrożenia oraz środki zapobiegawcze oraz dodatkowe zagrożenia w miejscach bez bezpośredniego dostępu do powierzchni. Ćwiczymy podwodną  nawigację, nurkowanie głębokie, nurkowanie przy ograniczonej widoczności, lokalizowanie wraków. W nurkowaniu wrakowym czesto używany jest dodatkowy specjalistyczny sprzęt. Przygotowanie do takiego nurkowania przebiega w wielu etapach, wykorzystuje sie także różne źródła informacji biorąc pod uwagę  ciekawe metody poszukiwawcze. Nurkowie wrakowi muszą także mieć świadomość aspektów prawa dotyczących podwonej eksploracji. Ciekawe jest dokumentowanie i badanie artefaktów, poszukiwanie skarbów. Zwykle nie ma prawnych możliwości wydobywania niczego z pod wody  lecz cenną jest ochrona podwodnych  dóbr archeologicznych.W kursie wykorzystuje się także odpowiednie materiały z innych kursów specjalistycznych . W przypadku, gdy odbyć ma się nurkowanie na wysokościach, należy również omówić odpowiednie procedury oraz latanie samolotem po nurkowaniu.

 Wrak 7
    Wrak 8Fortunal