sobota, czerwiec 22, 2024

Technical Wreck Penetration Diver

Kurs ten służy dostarczeniu nurkowi umiejętności i wiedzy potrzebnej do zbierania doświadczenia i minimalizowania ryzyka podczas penetracji wraków na głębokościach przekraczających 40msw, używania mieszanek TRX do głębokości 55m. Kurs technicznej penetracji wraków oznacza nurkowanie wewnątrz zatopionych okrętów, samolotów lub podobnych struktur. 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

           Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania nurkowań penetracji wraków nie wymagających dekompresji  bez bezpośredniego nadzoru, pod warunkiem, że aktywności nurkowe i obszar nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w którym nurek ćwiczył.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS:

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Uprawnienia Introduction to Technical Diving lub równoważne
 • Uprawnienia Wreck Penetration Diver lub równoważne
 • Uprawnienia Trimix Diver lub równoważne
 • co najmniej 100 zarejestrowanymi nurkowaniami z czego co najmniej 10 nurkowaniami z penetracją wraków.
 

ZASADY KURSU:

 • Godziny teoretyczne – osiem
 • Nurkowania na otwartych wodach – 5
 • Żadne nurkowanie nie powinno przekroczyć 55 msw
 • Trzy nurkowania z penetracją wraka i demontracją umiejętności.
 • Dwa pozostałe nurkowania penetracyjne z zastosowaniem TRX i wymaganej dekompresji z zastosowaniem tabel decompresyjnych NAUI.
 • Lina opustowa do wynurzania prowadząca do powierzcni.
 • Inna lina odpowiednia do maksymalnej planowanej głębokości oraz dodatkowe liny osobiste.
 • Dodatkowe światła podwodne, minimum trzy jedno główne i 2 zapasowe.
 • Przynajmniej dwa przyrządy do odcinania lin.
 • Szpule lin (do technik penetracyjnych), szpule liny głównej i szpule bezpieczeństwa.
 • Dodatkowy sprzęt ucznia w razie potrzeby.
 • Odporne na wodę tabele nurkowe
 • Dodatkowy system gazu do oddychania z oddzielnym podwodnym miernikiem ciśnienia dla każdej butli i odpowiedni zapas gazu dla planowanych nurkowań z uwzględnieniem rezerwy, scenariusza utraty zapasów gazu i wymagań dekompresyjnych
 • Opcjonalny sprzęt dla kursanta w zależności od potrzeb