sobota, czerwiec 22, 2024

Technical Support Leader

Technical Support Leader (TSL)

Kurs Specjalizacyjny LIDER WSPARCIA TECHNICZNEGO NAUI jema na celu dodatkowe przeszkolenie fachowych Instruktorów NAUI, Dive Masterów oraz Instruktorów Asystentów, którzy są również nurkami technicznymi, do działania jako część grupy wsparcia w nurkowaniu technicznym i działaniach treningowych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

Lider Wsparcia Technicznego NAUI (TLS), po uzyskaniu uprawnień, posiada kwalifikacje do prowadzenia asysty zespołom nurków technicznych podczas treningu lub działań nurkowych pod warunkiem, że warunki nurkowe i metody są zbliżone do tych, w których był on trenowany. Może to dotyczyć dostawy sprzętu, usuwania i ponownego zakładania sprzętu i gazów do dekompresji, ustawiania stacji i gazów do dekompresji, monitorowanie nurków podczas wynurzania i dekompresji oraz asysta podczas ewakuacji. NAUI TSL o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Instruktorowi Technicznemu NAUI o aktywnym statusie w działaniach technicznych.

Uwaga: Maksymalna głębokość oraz używane gazy nie powinny przekraczać kwalifikacji uprawnień nurka technicznego posiadanych przez TSL.

 

WYMAGANIA WSTEPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU:

  • Wiek minimum 18 lat
  • Minimalne uprawnienia: Nurek Techniczny EANx NAUI, Instruktor NAUI lub Divemaster NAUI –(Dive Master), Asystent Instruktora NAUI, Instruktor Nurkowania na Bezdechu NAUI (z uprawnieniami nurka z akwalungiem).
  • Udokumentowane 75 nurkowań z minimum dziesięcioma na głębokości 30msw i 15 przy użyciu EANx.
  • Asystowanie przy sesjach na wodach otwartych przynajmniej dwóch kursów nurkowych na poziomie wstępnym lub kontynuacyjnym.
  • Posiadać uprawnienia Oxygen Provider.
  • Posiadać uprawnienia Nurka Ratownika NAUI lub ich odpowiednik.

ZASADY KURSU:

  • Godziny w klasie – około dziewięć.
  • Nurkowania / sesje na otwartych wodach – cztery. Dwa nurkowania / sesje muszą obejmować planowanie nurkowania, mocowanie sprzętu, wsparcie zespołowego nurkowania technicznego, olinowanie przystanku dekompresyjnego. Dwa nurkowania / sesje powinny obejmować reakcje na sytuacje awaryjne i akcje ratunkową/ ewakuację.

SPRZĘT:

Poza sprzętem określonym w „Zasadach Prowadzenia Kursów Nurkowych” każdy student powinien posiadać sprzęt dodatkowy taki jak Analizator tlenu / helu (może być dostarczony lub wynajęty na czas trwania kursu). Komputery nurkowe mogą być używane jako mierniki głębokości i jako wsparcie do wodoodpornych tabel i czasomierzy i do planowania nurkowania. Szpula z liną do wynurzania z maksymalnej planowanej głębokości i boje wypornościowe (każdy dwie) z minimalną nośnością 23kg. Podstawowe i dodatkowe światła podwodne. Przynajmniej dwa przybory do odcinania lin. Dwa kołowrotki na nurka. Wodoodporne tabele nurkowe.Dodatkowy system oddechowy z oddzielnym manometrem dla każdej butli oraz odpowiedni zapas gazu dla planowanych nurkowań z uwzględnieniem rezerw, scenariusza utraty zapasów gazu i warunków dekompresji. Sprzęt specjalistyczny obejmuje balon rozprężny (AMBU) i sprzęt do reanimacji.Dodatkowy sprzęt nurkowy ucznia zależnie od potrzeby.