sobota, czerwiec 22, 2024

Extreme Exposure Diver

 

 

 

 

 

Ekstreme Exposure Diver

Kurs NAUI Nurkowania w Ekstremalnych Ekspozycjach dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnych do zminimalizowania ryzyka związanego nurkowaniem na głębokościach poniżej 61 msw przy wykorzystaniu  Trimixowych mieszanin helowych, mieszanin hipoksycznych, mieszanin Helowo-EANx i EANx jako gazów podróżnych i EANx i tlenu do dekompresji.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

            Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania technicznych nurkowań, które wymagają dekompresji i używania mieszanin gazów do oddychania w tym mieszanin hipoksycznych bazujących na helu typu Tri-mix oraz EANx lub/i tlenu do dekompresji bez nadzoru do głębokości przekraczających 61 msw pod warunkiem, że działania nurkowe i warunki odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

 • Wiek minimum 18 lat.
 • Uprawnienia minimum NAUI Trimix Diver lub równoważne.
 • Przynajmniej 200 udokumentowanych nurkowań na mieszaninach TRX.
 

ZASADY KURSU:

 • Godziny teoretyczne – około 4.
 • Nurkowania na otwartych wodach – sześć
 • Dwa pierwsze nurkowania maja na celu opanowanie obsługe więcej niż 2 butli stage i DPV jeśli ma być uzywany podczas kursu.
 • Cztery nurkowania muszą być głębsze niż 61 msw, ale nie mogą przekraczać 91 msw podczas kursu.

SPRZĘT:

Między innymi następujący sprzęt jest wymagany dla każdego studenta poza tym wymaganym w „Zasadach Mających Zastosowanie we Wszystkich Kursach Certyfikacyjnych NAUI – Sprzęt:”

 • Głębokościomierz i czasomierz oraz zapas.
 • Można używać komputerów nurkowych mieszankowych (Hel i EAN) jako urządzeń do pomiaru czasu i głębokości.
 • Różne rodzaje lin zależnie od warunków w rejonie nurkowania.
 • Kołowrotek i lina do wynurzania oraz bojka o minimalnym udźwigu 23 kg,
 • Inne liny wymagane przez dane miejsce nurkowe.