czwartek, maj 30, 2024

Cave Diver Level II

 

Kurs ten ma za zadanie dostarczyć nurkowi umiejętności i wiedzy potrzebnej do zdobywania doświadczenia i zminimalizowania ryzyka podczas prowadzenia długiej penetracji jaskiń z uzyciem dodatkowych butli do wydłuzonych nurkowan jaskiniowych o złożonej nawigacji, do głębokosci 40msw.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW 

            Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania długiej penetracji jaskiń z uzyciem dodatkowych butli do wydłuzonych nurkowań jaskiniowych o złożonej nawigacj bez bezpośredniego nadzoru, pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary, w których odbywa się nurkowanie odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Minimalne uprawnienia: NAUI Technical Decompression Diver lub równoważny.
 • Naui Cave Diver Level I lub równoważny.
 • Co najmniej 100 zarejestrowanych nurkowań w tym co najmnie 20 jaskiniowych wykonanych. po uzyskaniu stopnia nurka jaskiniowego.

 

 
 
ZASADY KURSU 
 • Godziny zajęć w klasie – około piętnaście.
 • Przynajmniej sześć nurkowań w wodach otwartych.
 • Jedno nurkowanie w grocie.
 • Pięć nurkowań w jaskiniach z uzyciem dodatkowych butli.
 • Studenci muszą zadawalająco wykazać się znajomością konfiguracji sprzętu i zarządzaniem podczas nurkowania sprawdzającego i zrealizować wszystkie umiejętności z listy nurka jaskiniowego NAUI.
 • Musi być ciągła lina poręczowa do wód otwartych podczas nurkowania w jaskiniach i grotach.
 • Minimalny początkowy zapas gazu to 6230 litrów.
 • Każde nurkowanie musi być przerwane i należy rozpocząć powrót, gdy jakikolwiek element sprzętu zawiedzie lub gdy Instruktor straci kontakt wzrokowy z którymkolwiek z kursantów i nie może go odzyskać w rozsądnym czasie lub dystansie odległości.
 • Penetracja poza strefę groty nie jest dozwolona dopóki studenci nie zademonstrują prawidłowej kontroli wyporności i trymowania podczas rozwijania linki z kołowrotka operując podstawowym źródłem światła.
 • Kazdy nurek ma ze soba co najmniej jedną butlę boczną odpowienia umocowaną i oznaczoną  z gazem dennym przez co najmniej częć trasy nurkowej.
 • Kazdy nurek ma ze soba co najmniej jedną butlę boczną odpowienia umocowaną i oznaczoną  z gazem dekompresyjnym zaplanowanym na 3m głębiej niż pierwszy zaplanowany przystanek dekompresyjny.
 • Maksymalna głębokość na tym kursie nie może przekraczać 40msw oraz głębokość i czas trwania nie może przekraczać limitów bezdekompresyjnych.
 • Skomplikowana nawigacja z więcej niż dwiema decyzjami nawigacyjnymi nie jest dozwolona.
 • Jedna butla depozytowa ma być dostarczona do środowiska zamkniętego i dostępna dla zespołu.
 • W żadnym momencie nie może być wykonywane przejście, które wymagałoby zdjęcia akwalungu.