niedziela, lipiec 21, 2024

Instruktor NAUI

 Inst 6  Inst 7

Podczas kursu ITC przyszli instruktorzy poznają efektywne metody nauczania nurkowania na bezdechu i z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI.

Kurs ITC może być zaprezentowany w dwóch fazach.  Faza Pierwsza, nazywana Programem Treningowym Instruktorów (ITP), obejmuje wszystkie treningi szkoleniowe z wyjątkiem końcowej oceny. Podczas fazy ITP, oceniane  sa praktyczne umiejętności kandydata. Faza ITP może być prowadzona w wielu formatach, różniących się długością od tygodnia do dłuższego okresu.

Druga lub końcowa faza tak zorganizowanego kursu ITC jest nazywana IQP, podczas której Dyrektor Kursów musi być na miejscu i w czasie której wykonuje się wszystkie końcowe oceny.

Kurs gwarantuje członkom NAUI, że kandydaci, którzy otrzymują certyfikat Instruktora NAUI posiadają wiedzę, umiejętności, sprawność i postawę gwarantująca ich prawidłowe zastosowanie.

WARUNKI WSTĘPNE PRZYSTĄPIENIA DO KURSU

 • Ogólne. Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.
 • Uprawnienia nurkowe. Mieć aktualne uprawnienia Asystenta Instruktora lub Divemastera NAUI; lub ukończony kurs przygotowawczy NAUI nie dawniej niż 12 miesięcy.
 • Sprzęt. Posiadać i być odpowiedzialnym za własny, wymagany dla instruktorów sprzęt nurkowy odpowiedni do nauczania na otwartych wodach
 • Doświadczenie. Mieć przynajmniej 50 zarejestrowanych nurkowań. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i czynności.
 • Materiały. Popatrz do aktualnego Przewodnika Członka NAUI. Szczegółowa i aktualna lista koniecznych materiałów dla kandydatów na poszczególne rodzaje kursów ITC jest zawarta w dodatku.

Inst 4

 

 

ZASADY KURSU

Godziny:

 • Teoretyczne - szacunkowo 75 godzin
 • W wodzie - wymagane 15 godzin

Dni na otwartych wodach:

 • Wymagane jest przynajmniej trzy dni na wodach otwartych .

Ogólnie:

 • Kandydaci na instruktorów NAUI muszą wykazać satysfakcjonujący poziom wiedzy, umiejętności, sprawności i postawę do nauczania nurkowania na bezdechu i z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI. Dyrektor Kursu może uznać, że pewne wymogi sprawnościowe z wymagań wstępnych kursu NAUI mogą być wykorzystane do zakwalifikowania kandydata do nadania Certyfikatu Instruktora NAUI.

WYMOGI SPRAWNOŚCIOWE

 • Prezentacje ustne. Należy zaprezentować jedenaście prezentacji ustnych.
 • Prezentacje w wodzie. Zaprezentować sześć ocenianych prezentacji w wodzie.
 • Umiejętności nurkowe. Wykonać oceniane demonstracje w wodzie:
 • Umiejętności nurkowania na bezdechu.
 • Umiejętności nurkowania z akwalungiem.
 • Umiejętności ratownicze. Wykonać oceniane demonstracje
czynności ratowniczych na wodach otwartych.
Ins 3 

 Inst 5  Ins 2