sobota, czerwiec 22, 2024

Nitrox Diver

 

Kurs Nitrox Diver

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedzę i informacje potrzebne do bezpiecznego używania powietrza wzbogaconego tlenem – EANx. Kurs można prowadzić jako specjalistyczny kurs samodzielny, gdy kursanci posiadają juz certyfikat nurkowy lub jako dodatkowy trening poszerzający umiejętności w trakcie innego certyfikowanego kursu NAUI, np. NUREK NAUI - SCUBA DIVER.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTOW:

Po ukończeniu kursu absolwentów uważa się za posiadających umiejętności i kompetencje niezbędne do bezpiecznego używania EANx-u (do maksymalnego poziomu EAN40) podczas zanurzeń na wodach otwartych bez bezpośredniego nadzoru na głębokościach zbliżonych do osiągniętych w trakcie kursu.
Nitrox 1 

ZASADY KURSU:

  • Zanurzenia nie mogą przekroczyć głębokości 40msw lub 1.4atm z 1.6atm PO2, na wypadek sytuacji wyjątkowej.
  • Żadne zaplanowane zanurzenie nie powinno wymagać przystanków dekompresyjnych.
  • Kurs ten może być nauczany jako Program Uznania NAUI (NAUI Recognition Program), jeżeli odbędzie się bez nurkowań.
  • Ukończenie Programu Uznania może zostać podniesione do stopnia certyfikowanego Nurka EANx jeżeli, pod nadzorem Instruktora NAUI EANx, zostaną wykonane wszystkie wymagane nurkowania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

W celu otrzymania certyfikacji Nurka EANx, należy zaplanować i bezpiecznie wykonać minimum dwa zanurzenia z użyciem EANx-u, z których minimum jedno musi być nurkowaniem powtórzeniowym. Kursant musi sam zanalizować własną mieszankę oddechową.

WYMAGANIA AKADEMICKIE:

Omówić należy następujące zagadnienia: historia nitroxu jako gazu do oddychania, prawo Daltona dotyczące ciśnienia cząstkowego, fizjologię tlenu i azotu, limity dotyczące głębokości; zalety, przewagi oraz ryzyka związane z nitroxem, toksyczność tlenową, zagrożenia i środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z tlenem, pojecie równoważnej głębokości powietrznej, użycie EANx-u z tablicami: powietrznymi, tablicami EANx, RGBM lub osobistym komputerem nurkowym, odpowiednie planowanie nurkowania, powszechnie stosowane procedury dotyczące mieszania gazów oraz procedury analizowania gazów.
Nitrox 2