niedziela, lipiec 21, 2024

Technical Decompression Diver

TECHNICAL DECOMPRESSION DIVER

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach. Jako część kursu, uczniowie zaplanują i przeprowadzą standardowe nurkowanie dekompresyjne nie przekraczające maksymalnej głębokości 40msw. Należy przedstawić wymagania, co do sprzętu i jego konfiguracji NTEC, mieszaniny gazów do dekompresji (łącznie z tlenem) oraz techniki dekompresyjne. (Kurs ten może być łączony z kursem Nurka Technicznego EANx lub Nurka Helitrox. W celu uzyskania uprawnień kurs taki obejmuje trzy dodatkowe nurkowania na wodach otwartych).

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW 

            Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania nurkowań do maksymalnej głębokości 40msw i wymagających dekompresji z użyciem powietrza i mieszanek EANx od 28%+ do 100% tlenu bez bezpośredniego nadzoru pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary nurkowania w przybliżeniu odpowiadają tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

  • Minimalny wiek 18 lat.
  • Minimalne uprawnienia: Mistrz Nurkowania NAUI (NAUI Master Scuba Diver), Introduction  to Technical Diving lub równoważne.
  • 50 udokumentowanych nurkowań w tym min. 15 z uzyciem EANx.

ZASADY KURSU 

  • Godziny teoretyczne – około dwunastu.
  • Nurkowania na otwartych wodach – siedem (żadne nurkowania nie mogą przekroczyć 40msw.
Maksymalna głębokość treningowa nie może przekraczać 40msw jeżeli kurs nie jest połączony z innym kursem obejmującym nurkowanie na większe głębokości jako integralną część połączonych kursów.