sobota, czerwiec 22, 2024

Trimix Diver

TRIMIX DIVER

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji i używania mieszanin EANx i/lub tlenu podczas dekompresji.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

            Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania technicznych nurkowań, które wymagają dekompresji i używania mieszanin gazów do oddychania bazujących na helu typu Tri-mix oraz EANx lub/i tlenu do dekompresji bez nadzoru do głębokości nie przekraczających 61 msw pod warunkiem, że działania nurkowe i warunki odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

 • Wiek minimum 18 lat.
 • Uprawnienia minimum Kurs Technik Dekompresyjnych (NAUI Technical Decompression Diver) lub równoważne.
 • Przynajmniej 100 udokumentowanych nurkowań, z których 20 musi z użyciem technik dekompresyjnych. 

ZASADY KURSU:

 • Godziny teoretyczne – około18.
 • Nurkowania na otwartych wodach – osiem (żadne nurkowania nie mogą przekroczyć 130 fsw (40 msw) dopóki uczeń nie wykaże się satysfakcjonującą  umiejętnością zarządzania i konfiguracji sprzętu podczas nurkowań z asystą na otwartych wodach
 • Dwa nurkowania muszą być płytsze niz 46 msw z maksimum 25 min czasu dekompresyjnego.
 • Dwa nurkowania muszą być głębsze niż 46 msw, ale nie mogą przekraczać 61 msw z wymaganym czasem dekompresji nie większym niz 40min .

SPRZĘT:

Następujący sprzęt jest wymagany dla każdego studenta poza tym wymaganym w „Zasadach Mających Zastosowanie we Wszystkich Kursach Certyfikacyjnych NAUI – Sprzęt:”

 • Głębokościomierz i czasomierz oraz zapas.
 • Można używać komputerów nurkowych mieszankowych (Hel i EAN) jako urządzeń do pomiaru czasu i głębokości.
 • Różne rodzaje lin zależnie od warunków w rejonie nurkowania.
 • Kołowrotek i lina do wynurzania oraz bojka o minimalnym udźwigu 23 kg,
 • Inne liny wymagane przez dane miejsce nurkowe.