sobota, czerwiec 22, 2024

Sidemount Diver

 


Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych.

Dowiesz się, o planowaniu nurkowania, w tym ograniczeń w oparciu o: zużycie gazu, ekspozycje toksyczności tlenowej i narkozy gazów obojętnych na podstawie głębokości i czasu w granicach bez dekompresji oraz odpowiedniej nawigacji podczas planowanego nurkowania. Po pomyślnym ukończeniu kursu NAUI Sidemount Diver będziesz uprawniony do samodzielnego nurkowania w tej konfiguracji w warunkach nie gorszych niż na kursie.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

  • Wykłady - około 4 godziny
  • NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: minimum dwa
  • WIEK: minimum 18 lat
  • CERTYFIKACJA: Minimum Intro to Technical Diving lub równoważny.
  • Min 25 zalogowanych nurkowań