sobota, czerwiec 22, 2024

Cavern Diver

 

Kurs ten ma za zadanie dostarczyć nurkowi umiejętności i wiedzy potrzebnej do zdobywania doświadczenia i zminimalizowania ryzyka podczas prowadzenia ograniczonej penetracji, nurkowań jaskiniowych o prostej nawigacji, które nie przekraczają 30msw oraz nie wicej niz 61m sumy głębokości i długości penetracji i leżą w limitach bezdekompresyjnych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW 

            Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania ograniczonych penetracji, nurkowań w jaskiniach o prostej nawigacji pozostających w granicach limitów bezdekompresyjnych bez bezpośredniego nadzoru, pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary, w których odbywa się nurkowanie odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW NA KURS

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Minimalne uprawnienia: Nurek Zaawansowany (NAUI Advanced Scuba Diver)
 • Bardzo zalecane jest posiadanie stopnia EAN Diver lub ich odpowiedniki
 

 ZASADY KURSU 

 • Godziny zajęć w klasie – około osiem.
 • Cztery nurkowania w wodach otwartych w co najmniej dwu różnych rejonach nurkowania.
 • Zadne nurkowanie nie przekracza "granicy światła dziennego"
 • Maksymalna głębokość nurkowań to 30msw.
 • Musi być ciągła lina poręczowa do wód otwartych podczas nurkowania w grocie.
 • Minimalny początkowy zapas gazu to 2039 litrów.
 • Penetracja w strefę groty nie jest dozwolona dopóki studenci nie zademonstrują prawidłowej kontroli wyporności i trymowania podczas rozwijania linki z kołowrotka operując podstawowym źródłem światła.
 • Maksymalna głębokość na tym kursie nie może przekraczać 30msw oraz głębokość i czas trwania nie może przekraczać limitów bezdekompresyjnych.