środa, sierpień 15, 2018

Nitrox Blender and Oxygen Service Technician

Blender - Technik Mieszania Nitroxu i Czystości Tlenowej.

Kurs EAN Blender and Oxygen Service Technician zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego obsługiwania się  gazami pod wysokim ciśnieniem, przygotowania mieszanin na bazie tlenu i powietrza oraz przygotowania sprzętu do pracy z tlenem.

Podczas kursu nabywa sie doświadczenia w wykonywaniu mieszanek gazowych, analizowaniu wykonanych mieszanek gazów oddechowych i zdobywa własną praktykę mieszania gazów. To jest świetny kurs, jeśli masz zamiar pracować w centrum nurkowym i potrzebujesz dodatkowego szkolenia lub jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z mieszanin gazów do nurkowania.

 

WYMAGANIA i PRZEBIEG KURSU:

  • ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 8 godzin
  • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 4 godziny
  • WIEK: minimum 18 lat.
  • CERTYFIKACJA: nie wymagana jest żadna certyfikacja wstępna.
 

Ciekawe Książki

  • 1