środa, sierpień 15, 2018

Extreme Exposure CCR Mixed Gas

Extreme Exposure Closed Circuit Rebreather Mixed Gas (EECCRMG) Diver

Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby zarejestrować się na kurs  NAUI Extreme Exposure Closed Circuit Rebreather Diver. Musisz mieć także certyfikat NAUI CCR Mixed Gas Diver, i mieć minimum 100 zalogować godzin na rebreatherze z co najmniej 60 godzinami na mieszance helowej używanej jako diluent.


Kurs Nurka na Mieszankowych Obiegach Zamkniętych  zapewnia szkolenie i wiedzę niezbędną do zrozumienia zagrożeń i minimalizacji ryzyka przy użyciu aparatów oddechowych z obiegiem zamkniętym (CCRMG) podczas nurkowania z wykorzystaniem mieszanek gazowych oprtych o hel jako diluent lub TRX i o  stałym ciśnieniu parcjalnym tlenu podczas nurkowań z wymaganymi przystankami dekompresyjnymi.

Po pomyślnym zakończeniu NAUI Extreme Exposure Closed Circuit Rebreather Mixed Gas Diver bedziesz uprawniony do planowania i realizacji nurkowań technicznych z uzyciem CCRMG przy stałym cisnieniu PPO2.

 

Wymagania Wstępne:

 • Wiek:co najmniej 18 lat.
 • NAUI CCR Diver lub równoważne.
 • Doświadczenie: minimum 100 godzin nurkowań na CCR w tym co najmniej 60 godzin na tym urządzeniu, na którym będą nurkowania mieszankowe.

Przebieg Kursu:

 • Wykłady - około 18 godzin.
 • Zajęcia na wodach otwartych: minimum cztery.
 • Zadne nurkowanie nie może być głębse niż 91 msw.
 • Cztery nurkowania muszą być poniżej 61msw
 • Dowiesz się jak analizuje się oddechowe mieszaniny gazowe.
 • Posiądziesz umiejętność kontroli pływalności przy oddychaniu CCR.
 • Przećwiczysz nurkowe umiejętności ratownicze w tym symulacje zarządzania nurkiem, który doświadcza podwodnych drgawek, niedotlenienia, zalania systemu. oraz z oddychaniem scenariusze gazów.
 • Zapoznasz sie i przeszkolisz w zakresie redundantnych oddechowych systemów gazowych.
 • Poznasz i przećwiczysz własciwe odczytywanie i zrozumienie wyświetlaczy CCR.
 • Na kursie podczas zanurzenia i wynurzenia z symulowanym przystankiem dekompresyjnym  obowiązkowe jest użycie liny zejściowej z markerem na powierzchni.
 • Dodatkowe tematy objęte kursem obejmują odpowiednie procedury po nurkowaniu, fizyka i fizjologia , sprzęt, przegląd tabel nurkowych w tym tabele RGBM , głębokość i narkoza, wymogi planowania nurkowania i planowania zarządzania gazem .
 

Ciekawe Książki

 • 1